Pre Váš pohodlnejší nákup používame súbory cookies. Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť HONDA PH Konzulta, s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy klientov, ktoré sú poskytované za účelom online objednania tovaru priamo zo stránky www.motopro.sk, sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, jeho poštová, doručovacia a e-mailová adresa, telefónne číslo.

Ich spracovanie a využitie je definované v Obchodných podmienkach v bode 9. Ochrana osobných údajov.