Pre Váš pohodlnejší nákup používame súbory cookies. Viac informácií

Informácie o dodaní

Dopravné podmienky


1. Pokiaľ je tovar skladom, zásielky sú odoslané kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť o lehotu určenú dodávateľom alebo výrobcom.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. aj pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny tovaru), pričom v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. Objednávku môžete samozrejme bezplatne zrušiť na e-mail info@motopro.sk  ale iba pred jej odoslaním. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.

7.Našim zákazníkom ponúkame možnosť osobného odberu tovaru v našej prevádzke v Trenčíne.

8.Rozvoz tovaru zaisťujeme prostredníctvom prepravnej služby UPS.

9.Ceny za prepravu sú platné len na území Slovenskej republiky (SR). V prípade objednávky mimo SR nás kontaktujte pre výpočet ceny poštovného.

Pri nákupe do 150,-EUR je poštovné a balné v rámci SR 8,40 EUR + (1,20 EUR pri nákupe na dobierku)

Pri nákupe nad 150,-EUR je doprava v rámci SR ZDARMA.